ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

ขายกุ้งอย่างไรไม่ให้ถูกเอาเปรียบ
สุวรรณ กุ้งอัญมณี รองประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง จ.ตรัง

แนะแนวทางในการระมัดระวังตัวในการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรว่า ปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งของเกษตกรรายย่อยที่มักถูกเอาเปรียบเวลาขายกุ้ง เนื่องจากไม่มีอำนาจต่อรองทำให้หลายรายประสบภาวะขาดทุน และมีความเสี่ยงในการเลี้ยงกุ้งเพิ่มมากขึ้น
สำหรับรูปแบบการขายกุ้งในบ้านเรามี 3 แบบด้วยกันคือ การขายในตลาด การขายปากบ่อ และการซื้อขายตรงกับห้องเย็น
การซื้อขายในตลาดกลาง มักจะโดนเอาเปรียบในปริมาณน้ำหนักกุ้ง ที่ได้ไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งคำแนะนำคือ ท่านจะต้องชั่งน้ำหนก และจดน้ำหนักที่ปากบ่อด้วยตัวเอง อย่ามอบหมายให้คนของแพทำให้ เมื่อจับกุ้งมาทำไซซ์ ก็จะได้หลายขนาด ก็ขายตามราคาไซซ์กุ้ง ด้วยเทคนิคชั่ง 1.1-1.2 ขีด ไซซ์กุ้งก็จะเพิ่มขึ้นทันที หรือกวาดกุ้งใหญ่ตกจากจานตาชั่ง เหลือแต่กุ้งเล็ก ไซซ์ก็จะเพิ่มเหมือนกัน ทำให้ราคาที่เกษตรกรตั้งใจขาย ตามที่ได้ทำไซซ์มาจากฟาร์ม ก็จะไม่ได้ อ้างว่าผิดไซซ์ก็จะกดราคาต่ำทันที
คำแนะนำ ตามปกติเมื่อชั่งกุ้งมาจากปากบ่อแล้ว หากดองน้ำแข็งและน้ำเย็นอย่างดี ไซซ์จะลด 2,3,4,5 ไซซ์ แล้วแต่ขนาดของไซซ์กุ้ง จากกุ้งตัวใหญ่ไปหากุ้งตัวเล็ก ไซซ์ใหญ่ลดน้อย ไซซ์เล็กก็ลดลงมากไปตามลำดับ หากผิดสังเกตตามนี้ก็ให้ชั่งครั้งละ 5 หรือ 10 กิโลกรัม แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยต่อกิโลกรัมก็ได้ไซซ์กุ้งที่แน่นอน
การเอาเปรียบด้านขนาดไซซ์ โดยร่วมมือกับนายหน้าที่ทำไซซ์ให้ เช่น บอกเจ้าของบ่อทำกุ้งบ่อนี้ มีไซซ์ 40 60 90 แต่จริงๆไซซ์ที่ทำได้คือ 36 -37 , 55, 80-85 คนทำไซซ์ที่ปากบ่อจะโทรบอกกับแพที่ล่วงหน้ามาก่อน เมื่อกุ้งมาถึงตลาดก็จะให้ราคาตามไซซ์ 40 60 90 สูงกว่าราคาทั่วไป 2-3 บาทเพื่อหลอกให้เกษตรกรตายใจว่า ขายแพนี้ได้ราคาดี โอกาสหน้าจะได้นำกุ้งมาขายเจ้าเดิมดี หากเกษตรกรไม่สังเกตหรือไม่รอบคอบ ท่านจะโดนเอาเปรียบอย่างแน่นอน
คำแนะนำ ท่านจะต้องแอบชั่งกุ้งอยู่เรื่อยๆ เพื่อรู้ไซซ์กุ้งของท่าน เมื่อขายจะได้กล้ายืนยัน กันถูกเอารัดเอาเปรียบ
นอกจากนี้เรื่องกลิ่น เมื่อจับกุ้งดองกุ้ง เพื่อนเกษตรกรจะต้องให้แพทำไซซ์ ล้างกุ้งให้ดี เพราะมักจะอ้างเรื่องกลิ่นตัดราคาท่านเอาได้ง่ายๆ
ขายปากบ่อ
- การขายปากบ่อท่านจะต้องรู้ไซซ์กุ้งของท่านให้แน่นอน ด้วยการสุ่มกุ้งสม่ำเสมอทุก 7 วันและเมื่อนับไซซ์ขาย ท่านจะต้องนับด้วยตัวเอง
-หากจะขายตามไซซ์ตามเบอร์ ท่านจะต้องสุ่มกุ้งในเข่งเสมอ เพราะบางครั้งบอกไซซ์ 60 ตัว/กก.แต่จริงๆ ข้างล่างของเข่งเป็นกุ้ง 50 ตัว/กก.
-การจับกุ้งเป็นไปได้ ควรจับให้เสร็จก่อนมืดจะดีที่สุด เพราะจะดูแลง่าย มีพี่น้อง คนในครอบครัวมาช่วยดูแล (เฉพาะรายย่อย) ยิ่งดึกดื่นค่อนคืนถ้าเป็นเจ้าของบ่อคนเดียว หมดสิทธิ์ป้องกันการเอาเปรียบแน่นอน
-ขั้นตอนการชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นรถตู้สำคัญที่สุด ท่านจะต้องรู้ก่อนว่ารถตู้สิบล้อหนึ่งคัน บรรทุกได้ทั้งหมด 80 หลอด หากใส่หลอดละ 80 กก.จะได้กุ้ง 6,400 กก. ถ้า 90 กก. เกษตรกรจะได้กุ้ง 7,200 กก. ถ้า 100 กก. เกษตรกรจะได้กุ้ง 8,000 กก. นี่คือมาตรฐาน 100% เคยมีเกษตรกรบางรายดองกุ้งไปเต็มตู้ แต่บอกได้กุ้งมาห้าตันกว่าเท่านั้น งั้นที่เหลือคืออะไร?
-ตรงนี้เพื่อนเกษตรกรจะต้องแยกระหว่างแผงคัดไซซ์ รางวางเข่งกุ้งที่คัดไซซ์แล้ว ให้ห่างกันสักนิดและระหว่างตาชั่งกับรถตู้ก็มีระยะพอสมควร เพื่อท่านจะดูได้ง่ายป้องกันการโยนแข่งข้ามตาชั่ง
-ตาชั่ง หากเป็นไปได้ ขอให้เพื่อนเกษตรกรซื้อตาชั่งขนาด 35 กก.เอาไว้ประจำฟาร์มเอาไว้ชั่งขายกุ้งโดยเฉพาะ ตาชั่งของแพเกือบทุกตัวกินน้ำหนักแล้วแต่ว่าจะมากหรือน้อย เพราะมีการใส่ลูกเหล็กเอาไว้ เอาตะแคงตาชั่งนิดหนึ่งลูกเหล็กไปหนุนสปริงกินน้ำหนักไป 2-3 กก.เลยทีเดียว
-เข่งเช็คทุกสีทุกขนาด เพราะมีเข่งเบาเข่งหนัก ในหลายๆ เข่ง ก็กินน้ำหนักกุ้งไปหลาย กก.
-การประมูลราคา ท่านจะต้องรู้ราคากลางก่อน โดยสอบถามได้ที่ชมรมฯ หากมีการประมูลราคาสูงกวปกติก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดี เพราะท่านจะต้องเจอเทคนิคมากมายเพื่อเอากำไรคืนมา เช่นพาคนมามากมาย มีคนมาชวนคุยให้ท่านเผลอมีการชนตะกร้ากุ้งให้ล้ม ท่านก็จะต้องเดินไปบอก เปิดช่วงเวลาให้มีการโยนตาชั่งได้ง่าย
การซื้อขายตรงกับห้องเย็น หรือคอนแทรกฟาร์มมิ่ง หากเป็นไปได้ ถ้าทุกฝ่ายซื้อตรงตามกติกา ก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด รัฐบาลก็จะต้องเข้ามาดูแลตรงนี้ให้เข้มงวด เพราะที่ผ่านมามีบทเรียนเรื่องกุ้งราคาสูง บางครั้งห้องเย็นโรงงานไม่มาจับก็มี เกษตรกรไม่มาขายเพราะที่อื่นให้ราคาสูงกว่าก็มาก
ความซื่อตรง คุณธรรมและจริยธรรม นำมาซึ่งความเข้มแข็งและมั่นคงขององค์กร ทุกฝ่ายก็จะอยู่กันได้ด้วยความสุขเกษมสำราญทั่วหน้าทุกหมู่เหล่า
กว่าจะเลี้ยงกุ้งจนได้ขายก็ใช้เวลาหลายเดือนครับ ขายกุ้งเพียงวันเดียวก็ขอให้พิถีพิถันสักนิด คิดให้รอบคอบอีกสักหน่อย กำไรที่ได้ก็จะไม่หดหาย เพราะถูกทางแพเอารัดเอาเปรียบ ก็ขอฝากเพื่อนเกษตรกรไตร่ตรองให้ดี เลือกแพที่คุ้นเคยและเชื่อถือได้ ที่เรารู้จัก จะได้ซื้อขายกันด้วยความสบายใจ


เนื้อเรื่องและข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์กุ้งไทย

นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster
สนับสนุนโดย บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

 

l