ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.
ดร.ชลอ คิดอย่างไร กับการใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ(ออโต้ฟีด)


ปัจจุบันมีการใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ (Auto Feed) อย่างแพร่หลาย อยากถามว่ามีข้อดี ข้อเสียอะไรบ้าง???
ข้อดีของเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ
ถ้ามีการตั้งโปรแกรมแล้วเครื่องเดินไม่ติดขัด จะช่วยทุ่นแรงอย่างมาก ในอนาคตอาจมีความจำเป็นต้องใช้เยอะ เพราะคนงานหายากขึ้น และฝีมือในการให้อาหารแต่ละคนไม่เท่ากัน หากโปรแกรมและตัวเครื่องมีประสิทธิภาพการให้อาหารในแต่ละบ่อจะใกล้เคียงกัน

ข้อด้อยของเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ
- หากเครื่องไม่มีประสิทธิภาพในการเหวี่ยง อาจทำให้อาหารตกอยู่จุดเดียวและเกิดการเน่าได้ หรือมีทุ่นหรือสิ่งกีดขวางที่อยู่ในระยะการเหวี่ยงของเครื่อง อาหารที่หว่านก็จะติดตามทุ่นได้เช่นกัน
- ไม่ควรมีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติหลายตัวในบ่อเดียว เช่น บ่อขนาด 3-5 ไร่ วางเครื่องให้อาหารทั้ง 4 มุมของบ่อ มองผิวเผินแล้วน่าจะดีเพราะก้งสามารถกินอาหารได้ทุกที่ แต่เราไม่รู้ว่ากุ้งกินอาหารที่มุมไหน หากอากาศเปลี่ยนแปลงกุ้งกินอาหารน้อยลงหรือกินอาหารอยู่มุมเดียว อีก 3 มุมทีเหลือจะเกิดการเน่าสลาย ต้นทุนอาหารสูงขึ้น ดังนั้นต้องฝึกให้กุ้งกินอาหารในมุมที่ดีที่สุดจุดเดียว
- อย่าวางใกล้กับเครื่องตีน้ำที่พอหว่านอาหารแล้วเครื่องตีน้ำก็พัดอาหารออกไปไกลอีก
- สะพานยอต้องมีการวางตำแหน่งที่ดี อย่ากีดขวางระยะหว่านอาหาร
- การวางยอไม่ควรวางบอพื้นบ่อ ควรแขวนยอให้อยู่เหนือพื้นบ่อประมาณ 10-15 เซนติเมตร เพื่อให้กุ้งลอดยอเข้าไปกินอาหารที่ตกค้างได้
- หากมีการผสมวิตามินหรือสารผสมอื่นๆ คลุกกับอาหาร จะทำให้เครื่องติดขัดและพังได้ ดังนั้นถ้าต้องการเสริมวิตามินในอาหารต้องหว่านด้วยมือรอบบ่อ ส่วนเครื่องให้อาหารก็ให้กินจุดใดจุดหนึ่งของบ่อเท่านั้น อาจวางที่ตำแหน่งหลังเครื่องตีน้ำ


นำขึ้นแสดงเมื่อวันที่ ุ30/6/2010
นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster

สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด