ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

วันนี้ของกุ้งขาว ที่อำเภอแกลง(คุณอุดร ส่งเสริม)

คุณอุดร ส่งเสริม เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลในเขตพื้นที่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ปัจจุบันมีบ่อกุ้งประมาณ 20 บ่อขนาดบ่อประมาณ 5 ไร่
ปล่อยลูกกุ้ง 6.6 แสนตัวต่อบ่อ 5 ไร่ (ประมาณ 1.2-1.3 แสนตัวต่อไร่)
เป้าหมายปัจจุบัน คือ เลี้ยง 120 วัน ต้องได้ไซส์กุ้ง 37-42 ตัว/กก
หลักของทางฟาร์มคือพอกุ้งได้อายุประมาณ 80-90วัน ซึ่งกุ้งควรได้ไซส์ 60-70 ตัว/กก จับออกบางส่วน(เอาออก 30%) แล้วส่วนที่เหลือก็เลี้ยงต่ออีก 1 เดือนจนได้ไซส์ประมาณ 37-42 ตัว/กก ก็จับขายหมด (รวมผลการจับก็จะได้ 2 ตันต่อไร่)
หรือ ถ้าจะเลี้ยงแบบรวดเดียวจับ ก็คือปล่อยลูกกุ้งไปแล้วเลี้ยงต่อประมาณ 120 วัน จับหนเดียว ซึ่งกุ้งจะได้ไซส์ 47-55 ตัว/กก
ระบบการให้อากาศ ของฟาร์มแห่งนี้ ใช้ระบบไฟฟ้าทั้งหมด เครื่องมอเตอร์ไฟฟ้ามี 8-10 ตัวต่อบ่อ โดยหนึ่งตัวเครื่องให้อากาศแบบมอเตอร์ไฟฟ้ารับใบพัดตีน้ำประมาณ 8-10 พวงต่อแขน ดังนั้นจะได้รอบการตีอยู่ที่ 120-80 รอบต่อนาที

การเตรียมบ่อ
หลังจากจับกุ้ง ถ้าเป็นหน้าฝน ก็ทำการฉีดเลน แล้วเอาเลนที่ได้ไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่ไว้เก็บเลนเฉพาะ
แต่ถ้าเป็นหน้าแล้งหรือหน้าร้อนก็จะตากเลน ใช้แทรกเตอร์และแมคโครเอาเลนมาซ่อมคันบ่อ

การเตรียมน้ำ
น้ำที่ใช้ในการเลี้ยงจะผ่านการกรองสองชั้นด้วยมุ้งฟ้า เมื่อน้ำเข้ามาเต็มบ่อก็จะใส่ไตรคลอฟอน(เพื่อกำจัดพาหะ) จากนั้นทิ้งน้ำไว้สองวัน ก็จะลงกากชาเพื่อฆ่าลูกปลา หลังลงกากชาก้อจะลงยาฆ่าเชื้อโรคบีเคซีเพื่อลดปริมาณเชื้อโรคที่มากับน้ำ และ ตัวอ่อนหอย (ระหว่างเตรียมน้ำจะส่งตัวอย่างน้ำในบ่อไปตรวจกับห้องแลบ หากผลแลบสรุปออกมาว่ามีเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคมาก ก็อาจใช้ไอโอดีนลงซ้ำอีกครั้ง)
ส่วนเรื่องของจุลินทรีย์ก็จะใส่หลังใส่ยาฆ่าเชื้อไปแล้วประมาณ 2 วัน
รวมเบ็ดเสร็จในการเตรียมน้ำเราใช้เวลาประมาณ 10 วัน จากนั้นก็นำลูกกุ้งมาปล่อย

คุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้งขาว คุณอุดร กล่าวว่าใครๆก็ต้องการให้ได้น้ำตามเกณฑ์ปกติของการเลี้ยงกุ้งขาวนั่นคือ ค่าพีเอชอยู่ระหว่า 7.7-8
ความเค็มน้ำต้องไม่ต่ำกว่า 10 พีพีที
ค่าอัลคาไลน์ไม่ต่ำกว่า 100 พีพีเอ็ม
ค่าสัดส่วนแคลเซียมกับแมกนีเซียมเป็นไปตามกำหนด คือ ประมาณ 1: มากกว่า2
สีน้ำที่ต้องการก่อนปล่อยลูกกุ้งคือ เขียวโปร่ง

ลงลูกกุ้งขาวซุปเปอร์ไวท์

ลูกกุ้งขาวที่นำมาปล่อยในบ่อ ทุกบ่อเป็นลูกกุ้งขาวซุปเปอร์ไวท์ ของบริษัทไทยยูเนี่ยนฯ เพราะเชื่อมั่นว่าเป็นลูกกุ้งที่ได้มาจากพ่อแม่กุ้งนอกแท้ที่นำเข้ามาอย่างถูกต้องจริง นอกจากนี้เมื่อกุ้งได้พี8 คุณอุดร จะนำกุ้งตัวอย่างของบ่อที่เลือกจากในโรงเพาะฟัก มาส่งตรวจหาเชื้อโรคอีกครั้งซึ่งสิ่งที่ทำการตรวจคือ เชื้อดวงขาว ทอร่า ไอเอชเอชเอ็นวี(ตัวพิการ) และ เชื้อแบคทีเรีย หากผ่านก็จะยอมให้ลงลูกกุ้งได้ตอนพี12
การลงยอ
ทางฟาร์มจะลงยอหรือวางยอ ตั้งแต่ ลงกุ้งได้ประมาณ 14-15วัน
ซึ่งส่วนใหญ่จะเช็คยอออก 20 วัน บ่อ5 ไร่ ใช้ 4 ยอ
อัตราการใส่ยอ 2 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เช็ค 3 ชั่วโมง จะใช้สูตรนี้จนถึง 35 วัน
4 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เช็ค 2.5 ชั่วโมง จะใช้สูตรนี้จนถึง 55 วัน
5-6 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เช็ค 2. ชั่วโมง จะใช้สูตรนี้จนถึง 75 วัน
การประเมินการกินอาหารจากยอ จะเพิ่มหรือจะลดปริมาณอาหารในมื้อต่างๆจะนำไปเปรียบเทียบกับการกินอาหารมื้อเดียวกันของเมื่อวาน ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามื้อต่อไปคือมื้อ เที่ยงวัน คุณอุดรก็จะดูผลการเช็คยอของมื้อเที่ยงวันของเมื่อวานนี้ และดูผลของยอที่ให้อาหารในมื้อเช้าวันนี้ นำข้อมูลทั้งสองมาร่วมประเมินการกินอาหารในมื้อเที่ยงของวันนี้
ผลยอ ถ้าไม่หมด 1 ยอ ก็จะทรง , ถ้าไม่หมด 2 ยอ จะลดอาหารลงครึ่งหนึ่ง,
ถ้าไม่หมด 3 ยอ หรือ 4 ยอ ก็จะงดอาหารไปหนึ่งมื้อเลย เอากับเขาสิ

เทคนิคการใส่แร่ธาตุ
ทางฟาร์มจะมีการใส่แร่ธาตุเสริมลงไปในน้ำระหว่างการเลี้ยงด้วย โดยสารเคมีที่ใช้ได้แก่ ดีเกลือ ยิบซัม แคลเซียมคลอไรด์ และโซเดียมไบคาร์บอเนต
โดยจะใส่ ดีเกลือ หรือ ชื่อทางเคมีว่า แมกนีเซียมซัลเฟต ใส่ 5 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ทุก 4 วัน
ใส่ยิบซั่ม หรือ ชื่อทางเคมีว่า แคลเซียมซัลเฟต ใส่ 5 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ทุก 4 วัน(ใส่วันเดียวกันกับดีเกลือ)
ใส่ แคลเซียมคลอไรด์ ใส่ ประมาณ 2 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก4 วัน แต่เน้นในวันกุ้งลอกคราบ
นอกเหนือจากการใส่แร่ธาตุในน้ำ บางครั้งทางฟาร์มก็มีการเติมออกซิเจนผง ลงไปในบ่อช่วง23.00นถึง ตีหนึ่งในช่วงที่กุ้งแน่นและมองว่าออกซิเจนไม่เพียงพอ
ส่วนการเติมจุลินทรีย์ ถ้าช่วงกุ้งเล็กจะใส่ทุก 7วัน และเมื่อกุ้งโตขึ้นก็จะปรับการใส่เป็นใส่ทุกๆ 4 วัน เพราะมองว่ายิ่งกุ้งโตขึ้นของเสียที่กุ้งปล่อยออกมาก็น่าจะมากเลยใส่ถี่ขึ้นจากช่วงกุ้งเล็ก

การสุ่มกุ้งด้วยแห จะเริ่มต้นการสุ่มกุ้งในบ่อตอนอายุกุ้ง 50 วัน โดยจะสุ่ม 10วันครั้ง แต่พอกุ้งมีอายุได้90วันเป็นต้นไปเราก็จะสุ่มทุก 7 วัน ที่ทำเช่นนี้เพื่อประโยชน์ของการประเมินการกินอาหารของกุ้งในบ่อ
อัตราการเจริญเติบโตของกุ้งขาวที่เลี้ยงในพื้นที่แห่งนี้
เลี้ยงกุ้งไป 2 เดือน ขนาด120-140 ตัว/กก
เลี้ยงกุ้งผ่านไป 3 เดือน ขนาด 60-70 ตัว/กก
เลี้ยงกุ้งได้ 4 เดือน ขนาด 47-55 ตัว/กก
ถ้าจับหนเดียวยกบ่อตอนสี่เดือน ค่าอัตราการเจริญเติบโตต่อวันหรือเอดีจี จะได้ 0.17 และ อัตราแลกเนื้อจะอยู่ที่ 1.4-1.5

แต่ถ้าเราเลี้ยงกุ้งได้ประมาณ 3 เดือนแล้วกุ้งได้ขนาดประมาณ 60-70 ตัว/กก จะพาเชียลหรือแบ่งจับขายออก30% พอเลี้ยงกุ้งได้ครบสี่เดือน ก็จะได้กุ้งไซส์ ประมาณ 40 ตัว/กก แบบนี้พบว่าค่าเอดีจี ช่วงท้ายจะได้ 0.2 ส่วนเรื่องอัตราแลกเนื้อ ก็จะได้ประมาณ 1.3-1.4
ท้ายนี้ขอขอบคุณ คุณอุดร ส่งเสริมและครอบครัวที่ให้ข้อมูลอันเกิดประโยชน์นี้กับพวกเรา
สรุปและเรียบเรียงโดย เอกอนันต์ ยุวเบญจพล ฝ่ายวิชาการบริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster
สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด