ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

สรุปข้อมูล งานกุ้งกระบี่ ปี 2550
จากการเข้าฟังสัมมนา งานกุ้งกระบี่(10/11/50)

ผ่านไปแล้วกับงานกุ้งกระบี่ประจำปี 2550 ซึ่งงานนี้เน้นข้อมูลของการตลาด และการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทยในปีหน้าปี2550ว่าแนวทางจะออกมาอย่างไรโดยมีการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นจากกรมประมง , มุมมองที่กรมประมงคาดว่าจะดำเนินต่อไปในปีหน้า และ มองการผลิต-การตลาดกุ้งของไทยในอนาคตผ่านตาของพี่หมอสุรศักดิ์ ดิลกเกียรติ รวมถึงสิ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยต้องปรับตัวปรับฟาร์มอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อจากคำบอกเล่าของพี่ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่เกษตรกรไทยควรทราบเช่นกัน เนื่องจากพี่ประดิษฐ์นั้นได้ผ่านการอบรมให้เป็นผู้ตรวจสอบของ เอซีซีACCแล้วนั่นเอง
เกริ่นนำมาพอประมาณแล้ว มาอ่านข้อมูลที่สรุปได้จากงานกันเลยดีกว่าครับ

ทางกรมประมงนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้
ปริมาณลูกกุ้งที่ปล่อยในปี 2550
แยกเป็นรายเดือน ตั้งแต่มกราคม จนถึง กันยายน (หน่วยเป็นล้านตัว)

ส่วนปริมาณ กุ้งที่เกษตรกรไทยผลิตได้ จากข้อมูลใบMD ของปีนี้

อีกทั้งกรมประมง ได้ประเมินว่าในปี 2550
ประเทศไทย จะผลิตได้ทั้งปีคือ ประมาณ 450,000 ตัน (สี่แสนห้าหมื่นตัน)

ส่วนในมุมมองของพี่หมอสุรศักดิ์ ดิลกเกียรติ มองว่า
ปริมาณกุ้งในปีนี้ ไทยน่าจะอยู่ ที่ 490,000 ถึง 510,000 ตัน(สี่แสนเก้าหมื่นตันถึงห้าแสนหนึ่งหมื่นตัน)
และ ปริมาณกุ้งที่ผลิตได้แล้วในรอบมกราคมถึงกันยายน (9เดือน) ผลผลิตอยู่ที่ 370,000 ตัน(สามแสนเจ็ดหมื่นตัน)

เรื่องของปริมาณกุ้งไทยนั้น ได้ลองเรียบเคียงถามความคิดเห็นของปริมาณกุ้งที่พี่หมอ ทพ.สุรพล ประเทืองธรรม (นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย) ผลที่ได้คือพี่หมอมองว่ากุ้งไทยทั้งปีน่าจะอยู่ที่ ประมาณ 500,000 ตัน (ห้าแสนตัน)

หากมองโดยรวม และเมื่อนำมุมมองจากทุกฝ่ายในปีนี้ไทยน่าจะผลิตกุ้งได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (2549)หรืออาจได้จำนวนเทียบเคียงกับปีที่แล้วนั่นเอง

ส่วนนโยบายจากกรมประมงในปี2551
1 แผนการผลิตกุ้งปี 2551
1.1 เป้าหมายการผลิต 532,400 ตัน
1.2 กระจายสัดส่วนการผลิต ให้มีกุ้งขนาดใหญ่ 30% ของผลผลิตโดยรวม
1.3 เพิ่มสัดส่วนกุ้งกุลาดำให้เป็น 7-10% ในปี 2551
1.4 สร้างสมดุลการผลิตและการส่งออกผ่านการทำ Contract Farming 30% ของระบบการผลิต
2ปรับลดสัดส่วนการส่งออก
2.1 ตลาดอเมริกา ปรับลดสัดส่วนการส่งออกให้เหลือ 48-49%
2.2 เพิ่มสัดส่วนการส่งออกในตลาดที่มีศักยภาพ เช่น อียู, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, รัสเซีย
2.3 ขยายตลาดด้านอาหารปลอดภัยในตลาดเอเซีย เป้าหมายการส่งออกจำนวน 30,000 ตัน
2.4 ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ ผ่านการขายตรงจากคนเลี้ยงกุ้ง

คำขวัญกุ้งไทย ปี 2551
"สิ่งแวดล้อมสดใส กุ้งไทยปลอดสาร ตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ ตามมาตรฐานสากล"


การผลิตและการตลาดกุ้งไทยในอนาคต บรรยายโดย น.สพ.สุรศักดิ์ ดิลกเกียรติ
ผลจากปี2550
1. ด้านการผลิต -วิกฤตราคากุ้ง มีทั้งได้ ทรงตัว เสีย
-ผลผลิตโดยรวม ตามข้อมูล MD ต่ำกว่าปี 2549
-อัตราส่วนกุ้งใหญ่เพิ่มขึ้น
-ฟาร์มบางส่วน ทยอยเปลี่ยนมือหรือปรับตัว
2. การตลาด -ตลาดส่งออกกุ้งใหญ่ขยายตัว 30% แต่ต้องมีภาระสต๊อค
-ตลาดสหรัฐ ไทยได้จีนช่วยเหลือ
-ตลาดอียู-รัสเซีย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
-ตลาดอื่นๆ ค่อนข้างดี แต่ยังมีปัญหาบ้าง
ปัญหาและความเสี่ยงปี 2551
1. น้ำมันแพง -ฝ่ายผู้บริโภค ประหยัดมากขึ้น
-ฝ่ายผู้ผลิต ต้นทุนเพิ่ม
-อาหารกุ้ง -ค่าใช้จ่ายการผลิต
-ค่าขนส่งและบริการ
2. เงินบาทแข็งค่า ย้อนมากระทบราคาผลผลิตกุ้ง เสียเปรียบคู่แข่งเพิ่มขึ้น
3. คู่แข่งผลิตเพิ่ม จีน อินโดนีเซีย เวียตนาม จะนำผลผลิตเข้าแข่ง ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น
4. การผลิตยากขึ้น -โรคไวรัส แบคทีเรีย
-ภูมิอากาศ
-บ่อเลี้ยงเกิดการหมักหมมง่าย
สรุป ต้นทุนการผลิตเพิ่ม โดยตลาดไม่เอื้อตาม

โอกาสปี 2551
1. ตลาดสหรัฐ มาตราการ AD คลายลง
ภาระการวางบอนด์
อัตราภาษี
ตลาดกุ้งใหญ่ขยายตัวต่อเนื่อง (แต่เริ่มชนคู่แข่ง)
2. ตลาด อียู ขยายตัวต่อเนื่อง (อีก 1 ปี) โดยมีคณะทำงานดูแลเฉพาะ
3. ตลาดอื่นๆ มีโอกาสขยายภายใต้การปรับทางธุรกิจ และบริการ

ประเมินก่อนตัดสินใจเลี้ยงกุ้ง ปี 2551
การผลิตเพิ่ม -จีน ผลิตใช้ภายในประเทศ เนื่องจากการส่งออกราคาต่ำ
-อินโดนีเซีย ส่งออก/ราคาลดลง
-เวียตนาม ส่งออก/ราคาลดลง
การตลาดปรับตัว -แข่งขัน ราคา บริการ ความเชื่อมั่น (คุณค่า ภาพลักษณ์ คุณภาพ)
ต้นทุนการผลิตและบริการเพิ่ม โดยตลาดไม่เอื้อดังที่คาดไว้

ผลิตของดี ต้นทุนต่ำพอ พร้อมรับภาวะแข่งขัน
ควบคู่กิจกรรม เพิ่มคุณค่า ภาพลักษณ์

แนวทางดำเนินการ
1. ฟาร์ม/บ่อ ที่เลี้ยง ต้นทุนสูง ถ้าแก้ไม่ได้ อย่าเลี้ยง
2. ควรเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดอย่างเหมาะสม
3. ผลิตอย่างมั่นใจ ต้องไม่เสียผลผลิต ก่อนถึงเป้าหมาย
4. ผลผลิตคุณภาพสูงสุด ตามความตกลงเชื่อมโยง
แนวทางการผลิตกุ้งปี 2551
1. กุ้งขาว -กุ้งทั่วไป ตามความเหมาะสมของแต่ละฟาร์ม
-กุ้งใหญ่ ปล่อยบาง
แบบพัฒนา
แบบกึ่งพัฒนา
แบบอิงธรรมชาติ
ปล่อยแบ่ง ตามเหมาะสม
2. กุ้งดำ -ทำการเชื่อมโยงก่อนการผลิต
-ต้องมั่นใจว่าทำได้ตามข้อตกลง
นอกจากนี้พี่หมอยังเน้นว่า หากไม่มั่นใจไม่พร้อมก็ไม่ต้องเลี้ยงครับ
ทิ้งท้ายด้วยกิจกรรมเสริมที่คนเลี้ยงกุ้งควรใส่ใจ
1. สร้างฟาร์มเป็นรีสอร์ท โดยสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ
มีบ้านพัก มีบริเวณสันทนาการ
2. สร้างสวนผัก, ไม้ผล ปลูกผักระยะสั้น เพื่อสวัสดิการ, ช่วยงานสังคม
ผลไม้ล้มลุก เพื่อใช้เลี้ยงกุ้ง
3. สร้างกิจกรรมอนุรักษ์ การบำบัดน้ำ และเลนขี้กุ้ง
การใช้เลนขี้กุ้ง ในการเกษตร
การอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าชายเลน
4. สร้างระบบบันทึกในทุกกิจกรรม เพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์


ทบทวนสั้นๆกับมาตรฐาน CoC/GAP ข้อกำหนดและแนวทางการปรับปรุงฟาร์ม (บรรยายโดย คุณประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ)
GAP การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี : มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี
เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ไม่มียาปฏิชีวนะตกค้าง

COC การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมีความรับผิดชอบ : มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวทาง ซี โอ ซี เพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมีความรับผิดชอบ มุ่งเน้นการเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความเอื้ออาทรต่อสังคม ผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตรวจสอบย้อนกลับได้ และมุ่งสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน


ก่อนจบงานสัมมนา ได้มีตัวแทนจากแพจับกุ้งต่างๆในกระบี่ และ ตัวแทนจากบางห้องเย็นมาพูดคุย ประเด็นที่น่าสนใจคือ ทุกฝ่ายต่างก็แสดงความจริงใจต่อคนเลี้ยงกุ้ง ในการที่จะซื้อกุ้งอย่างยุติธรรม และ อีกทั้งห้องเย็นพรานทะเลยินดีที่จะให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเข้ามาสอบถามและร่วมเข้าเป็นผู้ผลิตกุ้งขาวคุณภาพขนาดตั้งแต่ 50 ตัว/กกขึ้นไป พรานทะเลได้แจงว่าเขาเป็นกลุ่มห้องเย็นที่ต้องการกุ้งขาวตัวเล็ก ไม่ต้องการไซส์ใหญ่ อีกทั้งยังยินดีพร้อมที่จะทำContract Farm
(เกษตรกรที่เข้ามาร่วมงานสัมมนางานกุ้งกระบี่ปีนี้ เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเพราะเป็นเกษตรกรจากจังหวัดใกล้เคียงเช่น ตรัง พังงา มีจำนวนที่มากพอๆกับเกษตรกรกุ้งกระบี่นั่นเอง สิ่งนี้น่าจะเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าคนเลี้ยงกุ้งหลายส่วนยังสนใจในการบริโภคข่าวสารและข้อมูลสถานการณ์ และการคาดการณ์ตลาดกุ้ง ผลผลิตกุ้งในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรกุ้งยุคพัฒนาและปรับตัว)
ส่วนในปีหน้าก็อย่าพลาดงานกุ้งแรกของปี 2551 งานกุ้งจังหวัดจันทบุรี หรือที่เรียกอีกชื่อว่างาน กุ้งจันทน์ตะวันออกแฟร์ ในช่วงเดือนมกราคม หากไม่พลาดเมื่อจบงานกุ้งจันทน์ฯแล้วจะนำข้อมูลมาสรุปให้อีกครั้ง
ทิ้งท้ายบทความนี้ด้วยคำขอบคุณในทุกข้อมูลที่มีขึ้นในงานกุ้งกระบี่จากทุกผู้บรรยายครับ
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล
ฝ่ายวิชาการ บ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จก.

สรุปและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ บ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster
สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด