ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

สรุปข้อมูลวิชาการประจำเดือน สิงหาคม 2550
ข้อมูลย่อจากงานเอเซีย-แปซิฟิก อะควาคัลเจอร์ ที่ฮานอยประเทศเวียดนาม

โดย เอกอนันต์ ยุวเบญจพล ฝ่ายวิชาการบริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

#กุ้งขาว กับ กวม (GUAM) บรรยายโดย John Brown )#
กวมนำพันธุ์กุ้งขาวจากOIE ฮาวาย อเมริกา เลี้ยงให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ (2003-2007)
แล้วขายเป็นพ่อแม่พันธุ์ ปลอดเชื้อ SPF ให้ลูกค้าในเอเชีย ซึ่งกุ้งที่ขายนั้นต้อง ปลอดจาก WSSV , YHV, TSV, IHHNV, MBVและ HPV
สถานที่ผลิตของกวม คือ Guam Aquaculture and Development Center
(GADTC)
นอกจากนี้กวมได้เก็บตัวอย่างกุ้งขาว กุ้งกุลาดำ ก้ามกราม ปู ในตลาดท้องถิ่นของกวม (ที่นำเข้าจากฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม จีนตรวจหาไวรัส)
WSSV พบ13 จาก47ตัวอย่าง
TSV &YHV ไม่พบ.
IHHNV พบ 54 จาก76ตัวอย่าง
MBV พบ3จาก7 ตัวอย่าง (กุ้งกุลาดำ)
HPV ไม่พบ.

#การตรวจหา IHHNV ในกุ้งกุลาดำของไทย โดย ดร.ทิม ฟลีเกล#
ผลคือ ทีมงานของดร.ทิม สามารถพบ IHHNV เจอได้ในกุ้งกุลาดำ แต่ไม่แสดงอาการแบบกุ้งขาวแวนนาไม

#เวียดนาม มีมาตรฐานฟาร์มกุ้งแล้ว บรรยายโดย Nguyen Tu Cuong#
(National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate)

GAqP (GOOD AQUACULTURE PRATICE)
เริ่มตั้งแต่ 2003 จนปัจจุบัน (เนื่องจาก FAO NACA ไทย อินเดียฯลฯ)
1.ควบคุมป้องกันโรค(Controlling disease)
2.อาหารปลอดภัย (Food safety)
3.รักษาสิ่งแวดล้อม (Protecting environment)
ปี 2006 เริ่ม NAFIQAVED ตรวจและให้การรับรองฟาร์มGAqP /COC

#ทบทวนโรคกุ้งขาวของ อเมริกา โดย Dr.Lightner#
โรคกุ้งขาวหลักในอเมริกา ได้แก่ ไวรัส(Virus) ริเก็ตเซียคล้ายแบคทีเรีย (Rickettsial-like bacteria)
แบคทีเรีย (True Bacteria) โปรโตซัว (Protozoa) รา (Fungi)
หลายๆโรคกุ้งที่มาจาก แบคทีเรีย , รา และโปรโตซัว หากมีการจัดการที่ดี มีการป้องกันดี มีการตรวจสอบอยู่เสมอทำให้สามารถลดปัญหาหรือแก้ปัญหาได้
แม้กระนั้นก็ตามยังพบว่ามีบางจุดที่เจอเชื้อNHP, Spiroplasmosis, Haplosporidosis
ซึ่งสามารถถ่ายทอดไปสู่เอเซียผ่านพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว
-ในมุมมองของดร.ไลท์เนอร์ เชื่อว่าปัญหาจากโรคไวรัส เป็นเรื่องที่อีกนานกว่าจะแก้ไขได้
แต่สำหรับอเมริกา ลดปัญหาโรคไวรัสโดย ระบบไบโอซีเคียวริตี้ และใช้ลูกกุ้งปลอดเชื้อ&ต้านเชื้อ
โรคกุ้งที่พบว่ามีการระบาดแต่ละพื้นที่
-IHHNV ติดเชื้อมากในอเมริกา
-WSSV&IMNV ระบาดที่บราซิล
- WSSV&TSV เวนาซูเอร่า เมกซิโก อเมริกากลาง

#การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดย ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ#(บรรยายแทนโดย ดร.พรเลิศ)

o ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้ผลิตกุ้งทะเลหลักของโลก มากกว่า 10 ปี
o จีน ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย (ถือว่าเป็นTop 5)
ส่วนประเทศที่สามารถผลิตกุ้งได้อื่นๆได้แก่ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ศรีลังกา พม่า ไต้หวัน
o จีน ไทย อินโดนีเซีย เปลี่ยนจากกุ้งกุลาดำ เป็นกุ้งขาวเพราะมีปัญหาโตช้า
o ปัจจุบัน จีน ไทย อินโดนีเซีย เวียดนามเลี้ยงกุ้งขาวแบบหนาแน่นและเลี้ยงในบ่อดิน &บ่อปูพีอี
กุญแจที่ไขการเลี้ยงกุ้งขาวคือ การควบคุมคุณภาพน้ำโดยเฉพาะออกซิเจนซึ่งต้องมีเกิน 4 พีพีเอ็ม
o ส่วนค่าพีเอช 7.5-8.5 และแก่วงได้ในรอบวัน0.5
o บ่อไหนที่มีแพลงก์ตอนบลูมและดรอบ นั่นคือมาจากการให้อาหาร
o สามารถลดปัญหาได้โดยการลดอาหารกุ้งขาวนั่นเอง
o แต่การเลี้ยงกุ้งขาวที่ดี ต้องป้องกันปัญหาโรคไวรัสโดยโดยเฉพาะโรคดวงขาว และโรคทอร่า
แนวทางการป้องกันโรคไวรัสและตัวแดงดวงขาว
o หลีกเลี่ยงการลงกุ้งช่วงฤดูหนาว
o ตรวจพ่อแม่พันธุ์กุ้งด้วยเทคนิคPCRกับไวรัสดวงขาว และRT-PCRกับทอร่าไวรัส ก่อนจะนำมาใช้
o ตรวจลูกกุ้งก่อนนำมาปล่อย เสมอ
o ฟาร์มกุ้งควรป้องกันโรคด้วยระบบไบโอซีเคียว

#อาการกุ้งกุลาดำที่โตช้า Monodon slow-growth syndrome (MSGV) มีสาเหตุมาจาก แหลมสิงห์ไวรัส#
(LAEM-SINGH VIRUS (LSNV) ในงานนี้มีข้อมูลที่นำเสนอจากทีมงาน ดร.ทิม ซึ่งได้แจงว่าปัญหาที่กุ้งกุลาดำโตช้า.ในไทย เมื่อนำไปตรวจวิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่มี ไวรัสแหลมสิงห์

สรุปและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ บ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster