ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

แนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หากเกิดวิกฤติราคากุ้งปี 50
โดยวิธี "แบ่งบ่อ"
สุรศักดิ์ ดิลกเกียรติ


หากที่ประชุมร่วมในวันที่ 10 พ.ค. นี้ เข้าใจและยอมรับกันได้ในประเด็นราคากุ้งทรงต่ำ แต่ยังกังวลเรื่องวิกฤติราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ ผมข้อเสนอวิธีป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คือ "แบ่งบ่อ" ส่วนจะแบ่งเป็น 2,3 หรือ 4 บ่อนั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความเหมาะสม
วิธีการย้ายกุ้งแบ่งบ่อ
1. บ่อรับหรือบ่อแบ่ง - จะใช้บ่อใหม่หรือบ่อที่จับกุ้งไปแล้ว (บ่อเก่าต้องตำแหน่งเครื่องตีเดิมและแนวน้ำหมุนเวียนเดิม)
2. ปรับคุณภาพน้ำ - ให้อัลคาไลน์ , พี.เอช.ช่วงบ่ายใกล้เคียงกับบ่อแม่มากที่สุด ( Ca, Mg ด้วย )
3. อุปกรณ์พร้อม - อุปกรณ์ตีน้ำ (ถ้าไม่พอ - ขายกุ้งบางบ่อ)
- อวนปูพื้นบ่อรับกุ้ง กว้าง 6*10 ม. ยึดกดหมุดโดยรอบ
- ตะกร้าท้องตื้น ขนาดจุกุ้งได้ 5-7 กก. (ใช้อย่างน้อย 40 ใบ)
- ถังและอุปกรณ์, หัวทรายละเอียด เพื่อให้ออกซิเจนในอวนจับและจุดปล่อยกุ้งในบ่อรับกุ้ง
- ออกซิเจนผง (โซเดียม - ) เพื่อเสริมอ๊อกพื้นบ่อรับ บริเวณปล่อยกุ้งและรอบๆอวนรองพื้นปล่อยกุ้ง (โปรยบางๆ เป็นระยะๆ ขณะย้ายกุ้ง)
- อวนจับกุ้ง ที่ยาวพอเพื่อแบ่งกุ้งเป็นล๊อคๆ ได้ ( ถ้าอวนสั้นคาดทีละน้อย)
4. วันย้ายกุ้ง - ต้องไม่ตรงกับวันที่กุ้งส่วนใหญ่ลอกคราบ
- กุ้งสุขภาพแข็งแรงสุดๆ ทอดแหเช้ามืด กุ้งต้องไม่เป็นตะคริวและคงสภาพเนื้อใส ในกะละมังไม่มีน้ำได้อย่างน้อย 3 นาที
5. วิธีย้ายกุ้ง - ย้ายเวลา 15.00- 17.30 น. (วันมีแดด และ อ๊อกในน้ำสูงสุด)
- ตีอวนแต่น้อย แบ่งเป็นล็อค (ถ้าจำเป็น)
- เป่าอ๊อกในเปลอวนที่ตักกุ้ง (เป่าอ๊อก, หว่านผง พื้นบ่อ, รอบอวนบ่อรับ)
ย้ายกุ้งดีไม่ควรเสียหารเกิน 2 % - ตักกุ้งเต็มตะกร้า 5-7 ก.ก. และใช้ตะกร้าอีกใบปิดฝา (ถ้าต้องขนส่งไกล ควรมี ล๊อคหนีบตะกร้า กักกุ้งดีดตัวออก)
อย่าตกใจหากกุ้งบ่อลูกโตกว่า - เทกุ้งกระจายบริเวณอวนรับในบ่อรับกุ้ง (คนเทควรยืนตำแหน่งกลางบริเวณอวนบู่พื้นและเทกุ้งรอบบริเวณ)
อ๊อกบ่อแม่เช้ามืดเกิน 4.0 ก่อนย้าย - หยุดย้าย หากกุ้งลอยและตัวขุ่นหลังลงบ่อรับ 1-3 นาทีแรก (กุ้งปรับไม่ทันหรือเริ่มมืดจนขาดอ๊อกหาสาเหตุและแก้ไข ก่อนย้ายครั้งใหม่)
น้ำบ่อแม่-ลูก ไม่หนืดหรือเป็นตะกอน - ควรหยุดอาหารมื้อเที่ยงในบ่อแม่ และโปรยอาหารเล็กน้อยนอกเขตอวนรับ (ในบ่อลูก)
- เก็บกุ้งลอกคราบ ตายในอวนรับกุ้ง หลังย้ายกุ้งไม่เกินครึ่งชั่งโมง

เนื้อหาจากหนังสือพิมพ์ กุ้งไทยฉบับพิเศษ ฉบับที่ 81
นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster